1.

«تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-20
تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی

2.

تصویرهای زنجیره‌ای در شعر شفیعی‌ کدکنی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 85-101
سعید کریمی قره‌بابا

3.

مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 95-114
محمّدحسین محمّدی؛ میثم حاجی پور

4.

نخستین " بد یعیه " فا رسی (بدائع الأسحار فی صنائع الأشعار) قوامی مطرزی گنجوی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382
دکتر سید ابراهیم دیباجى

5.

نقد و بررسی «حدائق السحر فی دقائق الشعر»

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 63-94
مریم دلاور

6.

نقدی بر اعجاز القرآن ابوبکر باقلانی

دوره 68، شماره 0، دی 1379
زاهد هاشمیان فرد

7.

نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 115-134
امیر چناری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب