1.

ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند کشف رود در تاقدیس خانگیران با استفاده از روش ?logR

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382
حسین حسین پور صیامی

2.

بهینه‌سازی عملکرد تیغه قلمی مورد استفاده در خاک ورز مرکب

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 658-651
مجید دهقانی؛ سیدحسین کارپرورفرد

3.

تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP, Rs, M) در محل اندیس معدنی مس سوناجیل

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384
غلامحسین نوروزی؛ سعید غلامی

4.

تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک برای پی‌جویی ذخایر عمیق آب‌های شور حاوی ید در منطقۀ شمال آق‌قلا، دشت گلستان

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 355-367
بهروز اسکوئی؛ سبحان محبوبی؛ حسین پرنیان؛ رابعه صداقت؛ محمد رضا سپهوند

5.

تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 239-248
بهروز اسکوئی؛ حسین پرنیان؛ محمود میرزایی؛ بهنام محمدی

6.

تفسیر دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک میدان زمین‌گرمایی تراواله در ایتالیا

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389
بهروز اسکویی؛ آدله منزلا

7.

تفسیر یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک میدان ژئوترمال تراواله در ایتالیا

دوره 32، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-16
بهروز اسکویی

8.

تلفیق لایه‌های اطلاعاتی ژئوالکتریک با استفاده از روش فازی به‌منظور انتخاب بهترین نقطه حفاری: بررسی موردی منطقه همیج

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 95-105
محمد شاهی فردوس؛ محمد بیچرانلو حسن؛ راشد پورمیرزائی

9.

وارون‌سازی توأمان دو بعدی‌ زمان ‌سیرهای موج لرزه‌ای S و مقاومت ویژه الکتریکی برای آشکارسازی ناهمگنی‌های نزدیک سطح

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-69
مصطفی یاری؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ ظاهر حسین شمالی؛ لقمان نمکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.