1.

اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345)

دوره 39، شماره 1، فروردین 1383
دکتر سید کمیل طیبى؛ دکتر مصطفى عمادزاده؛ شیرین اربابیان

2.

اندازه گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی شکر ایران در مقابل سیاست صادراتی برزیل با رویکردی بر نظریه بازیها

دوره 51، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 249-273
سودابه احمدی؛ مهدی بصیرت؛ علیرضا جرجرزاده

3.

بررسی عوامل تعیین‌کنندة رشد بهره‌وری و فقر در مناطق روستایی ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 99-121
فرشاد مومنی؛ محمدقلی یوسفی؛ اصغر مبارک

4.

تحلیل اثرات متغیرهای اقتصادی بر تعداد گردشگران بین‌المللی وارد شده به ‌ایران، با تأکید بر رشد اقتصادی و اشتغال (1396-1368)

دوره 54، شماره 4، دی 1398، صفحه 947-963
فرشته قائمی؛ کریم آذربایجانی؛ نعمت الله اکبری؛ کمیل طیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب