1.

استفاده از تبدیل karhunen-Loeve در پردازش داده ها ی لرزه ای سه بعدی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1379
حمیدرضا سیاهکوهی

2.

برآورد ضریب جذب امواج لرزه‌ای با استفاده از روش توزیع ویگنر- وایل نمای هموار ‌شده

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

3.

برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

4.

بعد فرکتالی رد لرزه، ابزاری برای تعیین زمان اولین رسید

دوره 28، شماره 2، تیر 1381
عصمت پورجم علویجه؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ عبدالرضا قدس

5.

به کارگیری امواج پایین رونده در لرزه نگاری درون چاهی برای تضعیف بازتاب های تکراری

دوره 28، شماره 2، تیر 1381
همایون گرامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ حسن معصوم زاده

6.

تبدیل S تعمیم یافته و به‌کارگیری آن در برآورد زمان اولین رسیدها در رکوردهای لرزه ای

دوره 33، شماره 2، تیر 1386
روح‌اله عسکری؛ حمیدرضا سیاهکوهی

7.

توسعه مدل‌های مستقیم ساده نرمال شده در حوزه تبدیلات گوشه‌ها در مقیاس‌های چندگانه

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
آرش متشرعی؛ حسین زمردیان؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ محمود میرزایی

8.

حذف اثر جذب زمین با استفاده از فیلترهای خطی غیرپایا (Nonstationary linear filters)

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 79-92
ایمان گنجی؛ حمیدرضا سیاهکوهی

9.

حذف نوفه براساس خاصیت تُنُکی و کاربرد آن در مسائل معکوس خطی

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
علی غلامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی

10.

شناسایی بافت‌های لرزه‌ای در حوزه زمان- بسامد

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 71-81
جلیل ناصری؛ حمیدرضا سیاهکوهی

11.

شناسایی مستقیم منابع هیدروکربنی به روش تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از محاسبه چگالی انرژی در حوزه زمان- مقیاس

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

12.

عملگر واهمامیخت متغیر با زمان در حوزه گابور

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1
هانیه جهدی؛ حمیدرضا سیاهکوهی

13.

کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 89-101
روح‌اله عسگری؛ حمیدرضا سیاهکوهی

14.

مدل سازی سه بعدی زمان سیر اولین رسیدهای امواج درونی در محیط های لایه ای با تغییرات جانبی

دوره 26، شماره 2، تیر 1379
فرهاد جوادی؛ حمیدرضا سیاهکوهی

15.

مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها

دوره 29، شماره 1، فروردین 1382
بهروز موسی پور؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی مرادزاده

16.

مطالعة رسوبات جوان و اشباع شده از آب به روش لرزه‌نگاری انکساری با آرایش قائم

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 57-69
لیلا بابایی؛ حمیدرضا سیاهکوهی

17.

مهاجرت در حوزه فوریه با وجود تغییرات قائم سرعت

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 115-125
مریم خاکی فیروز؛ حمیدرضا سیاهکوهی

18.

نشانگر لرزه‌ای تک بسامدی در حوزة زمان- بسامد

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387
احسان ذبیحی نائینی؛ حمیدرضا سیاهکوهی

19.

نمایش شکل منحنی کاهندگی لرزه‌ای در ناحیه تهران و برآورد ضخامت موهو از روی آن

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389
سیدخلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاهکوهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب