1.

استفاده از نشانگر لرزه‌ای شباهت در شناسایی ریزگسل‌های سازند گازی خانگیران

دوره 37، شماره 1، بهار 1390
علی هاشمی‌گازار؛ عبدالرحیم جواهریان

2.

برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383
غلامرضا رستگارموحد؛ عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى

3.

برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1382
عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى؛ مصطفى نقى زاده؛ مازیار حقیقى

4.

بررسی تصحیح برونراند شیب داده های لرزه ای دوبعدی با استفاده از تبدیل فوریه در محیط هایی با سرعت ثابت و متغیرباعمق

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381
علیرضا گلال زاده؛ عبدالرحیم جواهریان

5.

بررسی روابط تجربی پیش بینی حداکثر سرعت ذرات در انفجارهای معدن سنگ آهن گل گهر

دوره 28، شماره 1، بهار 1381
عبدالرحیم جواهریان؛ حسن بخشنده امنیه

6.

بررسی کارایی تجزیه طیفی زمان- بسامد لرزه‌ای به روش تعقیب تطابق در تشخیص لایه‌های نازک

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 113-131
محمد رداد؛ عبدالرحیم جواهریان

7.

بررسی کارایی نشانگرهای همدوسی در تفسیر داده‌های لرزه‌ای

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387
علی هاشمی گازار؛ عبدالرحیم جواهریان

8.

بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

دوره 31، شماره 1، بهار 1384
سید حمید سیدین؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نصرالله کمالیان

9.

بررسی نوفه اثرانگشتی حاصل از طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی میدان نفتی اهواز

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 145-160
احسان پگاه؛ عبدالرحیم جواهریان؛ داود نوروزی

10.

برون‌راند نرمال بدون کشیدگی با تصحیح برون‌راند نرمال ثابت

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1
حسام شینی کیماسی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی

11.

تحلیل عددی تأثیر ضخامت ماده پُرکننده بر انتشار امواج حاصل از انفجار در ماده بسپاری پلکسی‌گلاس

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-90
حسن بخشنده امنیه؛ عبدالرحیم جواهریان

12.

تصحیح برون‌راند نرمال به روش برون‌راند نرمال بدون کشیدگی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389
بابان مصطفی یوسف؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسام شینی کیماسی؛ ابوالفضل مسلمی

13.

تصویرسازی لایه‌های نازک با استفاده از نشانگرهای به‌دست آمده از تجزیه طیفی به روش تبدیل فوریه زمان کوتاه

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389
هدی آراسته؛ عبدالرحیم جواهریان

14.

تضعیف امواج تکراری در داده‌های CMP با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 37، شماره 1، بهار 1390
ویدا مینائیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ابوالفضل مسلمی

15.

تفکیک امواج پایین رونده از امواج بالارونده در داده های VSP

دوره 27، شماره 1، بهار 1380
ابوالفضل مسلمی؛ حسن معصوم زاده؛ عبدالرحیم جواهریان

16.

حذف اثر شیب به کمک برون راند شیب در رکوردهای چشمه مشترک

دوره 30، شماره 1، بهار 1383
اصغر نادری؛ عبدالرحیم جواهریان؛ علیرضا گلال زاده

17.

حذف بازتابهای تکراری در حیطه های -p و معرفی یک فیلتر جدید

دوره 24، شماره 1، بهار 1377
عبدالرحیم جواهریان؛ رضا متفکر فرد

18.

قطع بهینة تجزیه مقادیر تکین در حل مسئله‌های معکوس خطی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386
علی غلامی؛ عبدالرحیم جواهریان

19.

کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1379
مهدی پورقاسمی ساغند؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدفاروق حسینی

20.

مهاجرت زمانی پیش از برانبارش داده‌های لرزه‌ای دوبُعدی به روش کرشهف

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389
پویا هادیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ بهزاد نظریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.