1.

ارزش های زیبا شناسی منبت کاری ایران در دوران شاه طهماسب صفوی

دوره 20، شماره 20، دی 1383
قباد کیانمهر؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی

2.

اسطوره و نمایش در هندوستان

دوره 22، شماره 22، تیر 1384
دکتر نعمه ثمینی؛ دکتر محمود طاووسی

3.

بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

دوره 29، شماره 29، فروردین 1386
محسن طبسی؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر فرهاد فخار تهرانی

4.

تناسبات انسانی در هنر هخامنشی

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385
رضا افهمی؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر حبیب الله آیت الهی؛ دکتر علیرضا هژبری نوبری

5.

مضامین تصاویر انسانی در سقانفارهای مازندران بررسی تطبیقی نقوش سقانفارهای « شیاده » و « کُردکُلا»

دوره 36، شماره 0، دی 1387
فتانه محمودی؛ دکتر محمود طاووسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب