1.

اقرار تاجر ورشکسته

دوره 1، شماره 3، فروردین 1382
دکتر علیرضا باریکلو

2.

ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد

دوره 1، شماره 4، مهر 1382
دکتر علیرضا باریکلو

3.

قلمرو احوال شخصیه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1384
دکتر علیرضا باریکلو

4.

معامله خارج از حدود اختیارمدیر

دوره 2، شماره 6، خرداد 1383
دکتر علیرضا باریکلو

5.

وضعیت تغییر جنسیت

دوره 1، شماره 5، دی 1382
دکتر علیرضا باریکلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب