1.

اثر تمرینات ورزشی برروی قابلیت های فیزیولوژیکی وکارکردی افراد سالمند وطول عمر

دوره 5، شماره 5، تیر 1379
دکتر اصغر خالدان

2.

اثرتمرینات ورزشی هوازی برروی عملکرد قلب بیماران سکته ی قلبی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379
دکتر اصغر خالدان؛ دکتر جهانگیر حمیدی تهرانی

3.

بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب به مدت هشت هفته ،بر عملکرد استقامتی موش های آزمایشگاهی ،در محیط آلوده ومحیط غیر آلوده

دوره 2، شماره 2، مهر 1378
دکتر اصغر خالدان؛ دکتر حمید رجبی

4.

تأثیر تمرینات منتخب هوازی بر برخی از عوامل خطرزای قلبی –عروقی اعضای هیئت علمی غیر سیگاری وسیگاری دانشگاه های مشهد

دوره 8، شماره 8، تیر 1380
دکتر اصغر خالدان؛ دکتر سید محمود حجازی

5.

تاثیر برنامه تمرینی منتخب فوتبال بر عوامل آمادگی جسمانی پسران 17- 11 ساله

دوره 22، شماره 22، دی 1383
دکتر محمد نبوی؛ دکتر اصغر خالدان

6.

حرکت :زیر بنای تربیت بدنی وورزش

دوره 1، شماره 1، تیر 1378
دکتر اصغر خالدان

7.

مقایسه آثار دو نوع برنامه وزنه تمرینی تناوبی ویژه با بازیافت های کوتاه مدت و بلند مدت بر برخی از عملکرد های عضلانی در دو قلوهای همسان

دوره 11، شماره 11، فروردین 1381
دکتر اصغر خالدان؛ دکتر حسین مجتهدی

8.

مقایسه تاثیر دو برنامه بیش تمرینی قدرتی و استقامتی روی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مردان جوان ورزشکار

دوره 14، شماره 14، دی 1381
دکتر اصغر خالدان؛ وازگن میناسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب