1.

ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

دوره 41، شماره 7، آذر 1386
حسین هارون آبادی؛ محمودرضا حقی فام؛ محمود فتوحی فیروزآباد

2.

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی

دوره 33، شماره 3، آذر 1378
محمودرضا حقی فام؛ علیرضا حاتمی؛ حمید لسانی

3.

امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده

دوره 40، شماره 2، آبان 1385
محسن پارسامقدم؛ محمودرضا حقی فام؛ حمید فلقی

4.

تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دوره 39، شماره 4، آبان 1384
حمید فلقی؛ محمودرضا حقی فام؛ مریم رمضانی

5.

روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی

دوره 41، شماره 7، آذر 1386
حسین افراخته؛ محمودرضا حقی فام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب