1.

اثر حرکات آب دریای عمان در تشکیل و تکامل تالابهای جزر و مدّی

دوره 37، شماره 0، زمستان 1378
دکتر مجتبی یمانی

2.

ارتباط ساختمان چین خورده بخش شمالشرقی البرز و تکامل الگوی زهکشی TM ,ETM و رادار

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384
دکتر مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی؛ منیژه باقری

3.

ارتباط قطر ذرات ماسه و فراوانی سرعتهای آستانه باد در منطقه بندریگ کاشان

دوره 38، شماره 0، پاییز 1379
دکتر مجتبی یمانی

4.

بررسی تغییرات الگوی رودخانه تالار در جلگه ساحلی دریای مازندران

دوره 43، شماره 0، زمستان 1381
دکتر مجتبی یمانی؛ محمد مهدی حسین زاده

5.

بررسی و تحول کانال های گیسویی در سطح مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 2، تابستان 1382
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر مهران مقصودی

6.

بررسی وضعیّت رسوب و فرسایش در حوضه‌های آبریز منتهی به تنگة‌‌هرمز

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384
دکتر مجتبی یمانی؛ علی اصغر هدایی

7.

ژئو مرفولوژی یخچال های علم کوه

دوره 42، شماره 0، بهار 1381
دکتر مجتبی یمانی

8.

شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، بهار 1383
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان

9.

علل تغییر مسیر دوره ای رودخانه ها در روی دلتاهای شرق جلگه ساحلی مکران

دوره 34، شماره 0، پاییز 1377
دکتر مجتبی یمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.