1.

اثر حرکات آب دریای عمان در تشکیل و تکامل تالابهای جزر و مدّی

دوره 37، شماره 0، اسفند 1378
دکتر مجتبی یمانی

2.

ارتباط ساختمان چین خورده بخش شمالشرقی البرز و تکامل الگوی زهکشی TM ,ETM و رادار

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384
دکتر مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی؛ منیژه باقری

3.

ارتباط قطر ذرات ماسه و فراوانی سرعتهای آستانه باد در منطقه بندریگ کاشان

دوره 38، شماره 0، مهر 1379
دکتر مجتبی یمانی

4.

بررسی تغییرات الگوی رودخانه تالار در جلگه ساحلی دریای مازندران

دوره 43، شماره 0، دی 1381
دکتر مجتبی یمانی؛ محمد مهدی حسین زاده

5.

بررسی و تحول کانال های گیسویی در سطح مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 2، تیر 1382
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر مهران مقصودی

6.

بررسی وضعیّت رسوب و فرسایش در حوضه‌های آبریز منتهی به تنگة‌‌هرمز

دوره 36، شماره 1، آذر 1384
دکتر مجتبی یمانی؛ علی اصغر هدایی

7.

ژئو مرفولوژی یخچال های علم کوه

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381
دکتر مجتبی یمانی

8.

شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان

9.

علل تغییر مسیر دوره ای رودخانه ها در روی دلتاهای شرق جلگه ساحلی مکران

دوره 34، شماره 0، مهر 1377
دکتر مجتبی یمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب