1.

بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تیر 1383
دکتر حسین صادقى؛ حسین اصغرپور؛ محمود محمودزاده

2.

تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384
دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور

3.

تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384
دکتر ابراهیم حیدرى؛ دکتر حسین صادقى

4.

عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران)

دوره 39، شماره 4، دی 1383
دکتر صمد رحیمى سوره؛ دکتر حسین صادقى

5.

مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1382
دکتر علیرضا شکیبایى؛ دکتر حسین صادقى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب