1.

بررسی تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های مختلف سبزشدن و آنزیم‌های پراکسیداز و کاتالاز در ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum)

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 437-449
مسلم حیدری؛ مهرداد چائی چی

2.

بررسی تأثیر محلول‌پاشی با پتاسیم و روی در مرحله گرده‌افشانی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک در شرایط تنش رطوبتی در گیاه گندم (Triticum aestivum)

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 83-93
حمزه خانجانی افشار؛ مهرداد چائی چی؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ امین فرنیا

3.

تاثیر کاربرد روی و پتاسیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی

دوره 25، شماره 4، دی 1402، صفحه 865-877
حمزه خانجانی افشار؛ مجتبی جعفرزاده کنارسری؛ مهرداد چائی چی؛ امین فرنیا

4.

مطالعه اثر پیش‌تیمار بذور ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) بر روی شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی

دوره 25، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 543-555
مسلم حیدری؛ مهرداد چائی چی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب