1.

ارائۀ مدل و تبیین راهکارهای کاهش نابرابری جنسیتی در مدیریت ورزش ایران

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 807-836
مرضیه موفق؛ رسول نظری؛ الهام مشکل گشا

2.

تبیین ابعاد سقف شیشه‌ای فرا‌روی مدیریت بانوان در ورزش (رویکرد کیفی: فراترکیب)

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 109-130
مرضیه موفق؛ رسول نظری؛ ناصر شهریاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب