1.

تحلیل کیفرشناختی تبعیض در فرایند کیفردهی ناظر بر جرایم مواد مخدر اتباع بیگانه؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 321-353
ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها؛ محمد جعفر حبیب زاده

2.

تحلیل کیفرشناختی تبعیض طبقاتی در تعیین و اجرای کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 965-1000
ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها؛ محمد جعفر حبیب زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب