1.

شناسایی مؤلفه‌های کالبدی - فضایی بافت روستاهای باارزش بومی مبتنی بر توسعه گردشگری (موردمطالعه: روستاهای کوهپایه‌ای غرب استان مازندران)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 6-31
جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور

2.

شناسایی و ارزیابی عوامل ساماندهی بصری موثر بر بهبود سیمای کالبدی روستاهای ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 572-589
فائزه اسدپور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ ّبهرام صالح صدق پور

3.

واکاوی شاخص‌ها و الگوهای ذهنی غالب متخصصان در ادراک بصری مردم از سیمای محیط روستایی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 422-439
جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب