1.

تعیین ترکیب شیمیایی و برآورد ارزش غذایی بقایای زراعی کینوا با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولیدگاز

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-45
نوید قوی پنجه؛ محمدحسن فتحی نسری؛ مسلم باشتنی؛ همایون فرهنگ فر

2.

مقایسه ترکیبات شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و گوارش‌پذیری گیاه خارشتر و یونجه خشک به روش‌های درون‌کیسه‌ای و آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 329-339
نوید قوی پنجه؛ سید احمد حسینی؛ علی رضا آقاشاهی؛ مجتبی افشین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب