1.

به صرف فنجانی چای به سبک مروجان علم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 19-30
فاطمه سخاوت

2.

تازه های گروه دانشجویی UTTED

دوره 2، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 6-7
فاطمه سخاوت

3.

در ترویجِ ترویج علم!

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 7-13
فاطمه سخاوت

4.

سخن آغازین

دوره 1، شماره 3، بهار 1398، صفحه 3-3
فاطمه سخاوت

5.

سخن آغازین

دوره 2، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 3-3
فاطمه سخاوت

6.

سخن آغازین شماره پنجم نشریه علمی ترویجی دلتا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 4-4
فاطمه سخاوت

7.

که ترویج آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها! گفتگو با مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس انجمن ترویج علم ایران

دوره 2، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 13-19
فاطمه سخاوت؛ علیرضا صبا

8.

نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-56
علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ علیرضا صبا؛ سیمین مظاهری تهرانی؛ زهرا توکلی؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ سید محمدحسن حقایقی؛ فرهاد ریاضی؛ حمیدرضا قهرمانی؛ مریم نظری؛ مصطفی محمدی؛ عاطفه صادقی لاری؛ کیمیا مشهدی

9.

نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

دوره 1، شماره 3، بهار 1398، صفحه 1-56
علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهران صادقی دلوئی؛ علیرضا صبا؛ صباح فرشاد؛ حامد پورصیامی؛ سید عماد حسینی؛ مهدی اخوان مقدم؛ زهرا ابراهیمی کلاریجانی؛ حامد رضایی عزیز آبادی؛ فرهاد ریاضی؛ مطهره محبی؛ احمد عبدالخالق؛ محسن ملک لی

10.

نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی-ترویجی UTTED

دوره 2، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-48
علی اصغر خلیلی؛ فاطمه سخاوت؛ امین صادقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.