1.

آنالیز عنصری سکه‌های الیمایی موزة شخصی محمد صفار به روش پیکسی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 95-111
بهزاد حسینی سربیشه؛ حمزه قبادی زاده؛ علی اصغر سلحشور؛ مهدی جاهد؛ موسی سبزی

2.

واکاوی ایدئولوژی مرتبط با قدرت سلطنتی در نظامهای پادشاهی آشور نو و هخامنشی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 23-52
بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ علی اصغر سلحشور

3.

واکاوی هویتی شخص بدون ریش در نقش برجسته های اردشیر اول ساسانی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 167-188
حمزه قبادی زاده؛ علی اصغر سلحشور؛ یونس یوسف وند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب