1.

رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و صناعات فیلم ستاره است فریدون جیرانی

دوره 10، شماره 2، مهر 1394
حسین علی اکبری هره دشت؛ لیلا حجاری؛ ناصر ملکی

2.

نقد و تحلیل سریال امپراطوری بادها از منظر نظریه ی روان کاوی ژاک لاکان

دوره 13، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 114-128
ناصر ملکی؛ لیلا حجاری؛ مریم نویدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب