1.

تکوین علم مدنی فارابی از منظر روش‌شناسی بنیادین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 9-36
محمدرضا قائمی نیک؛ حمید پارسانیا

2.

دیدگاه اریک وگلین به احیای علوم اجتماعی مبتنی بر تجربه مذهبی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 149-167
فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا

3.

روش‌شناسی بنیادین معرفت اجتماعی سید قطب

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 63-92
ایمان عرفان منش؛ حمید پارسانیا

4.

روش شناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-312
حسین داد بیانی؛ حمید پارسانیا

5.

رویکردی اجتماعی به مبادی عرفانی نظریه فطرت با تأکید بر اندیشۀ عالمه طباطبایی (ره) و استاد مطهری (ره)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 263-288
حمید پارسانیا؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدرضا روحانی

6.

فارابی در روایت سید جواد طباطبایی: سه تفسیر، سه استنتاج

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 211-243
محمدحسین بادامچی؛ حمید پارسانیا

7.

مقایسه تطبیقی دیدگاه سروش و شهید مطهری پیرامون مختصات مفهومی علم دینی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 37-70
نوراله نورانی؛ حمید پارسانیا

8.

نقد برداشت یونانی از ابن خلدون: نقد برخی مواضع «محسن مهدی» در تفسیر آراء ابن خلدون در کتاب« فلسفهٔ تاریخ ابن خلدون»

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 47-71
حمید پارسانیا؛ محمدرضا قائمی نیک

9.

نقش ادراکات انسانی در مراتب تکامل‌ اجتماعات انسانی در علم مدنی فارابی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 28-9
حمید پارسانیا؛ مسلم طاهری کل کشوندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب