1.

بعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت خارجی و جایگاه آن در تحقق حق بر توسعه

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 2149-2168
کیوان اقبالی

2.

حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 637-658
همایون حبیبی؛ کیوان اقبالی

3.

ضرورت محدودسازی حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 557-577
سید باقر میرعباسی؛ کیوان اقبالی

4.

مسئولیت کیفری افراد در دادگاه ویژۀ لبنان

دوره 54، شماره 2، تیر 1403، صفحه 1205-1228
سید حسین موسوی فر؛ عباس شیخ الاسلامی؛ کیوان اقبالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب