1.

برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در یک آبخوان با برداشت بی‌رویه واقع در اقلیم خشک ایران (بخش اول: تحلیل مقایسه‌ای و تطبیقی بین سال‌های 1351 و 1398)

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1527-1542
داود محمودزاده؛ حامد کتابچی

2.

برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی در یک آبخوان با برداشت بی‌رویه واقع در اقلیم خشک ایران (بخش دوم: محاسبات مؤلفه‌های مختلف بیلان آب)

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1543-1556
حامد کتابچی؛ داود محمودزاده؛ احسان جلیلوند

3.

برآورد نرخ تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از یک مدل توزیعی (مطالعه موردی آبخوان رفسنجان، استان کرمان)

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1457-1468
محمد بابائی؛ حامد کتابچی

4.

تحلیل حساسیت کلی مدل شبیه‌سازی آب زیرزمینی ساحلی با استفاده از پنج روش (آبخوان لاهیجان – چابکسر)

دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 603-615
اسماعیل کرمی‌مقدم؛ حامد کتابچی

5.

شبیه‌سازی عددی آبخوان ساحلی لاهیجان‌-چابکسر: بررسی گزینه‌های محتمل آینده

دوره 50، شماره 9، بهمن 1398، صفحه 2139-2153
حدیثه کاظمی؛ حامد کتابچی؛ جمال محمدولی سامانی

6.

مدل تصمیم مبتنی بر نشانگرهای پایداری برای مدیریت منابع آب زیرزمینی (به‌کارگیری در مطالعه موردی دشت نمدان واقع در استان فارس)

دوره 52، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 2951-2965
فرزانه خان‌محمدی؛ حامد کتابچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب