1.

ارزیابی آثار تغییر اقلیم و فعالیت انسانی بر منابع آب (مطالعۀ موردی: رودخانۀ کارون)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 993-1005
مریم نعیمی؛ سمیرا زندی فر؛ الهام فیجانی؛ سعید فرزین

2.

ارزیابی عملکرد الگوریتم خفاش در بهینه‌سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام برای روندیابی سیلاب

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1025-1032
محمد احترام؛ حجت کرمی؛ سید فرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ سعید سر کمریان

3.

بهره‏برداری بهینه از مخزن سد سلمان فارسی با استفاده از الگوریتم وال و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک براساس روش تصمیم‏گیری چندمعیاره

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 281-293
مجید محمدی؛ سیدفرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی

4.

پیش‌بینی بارش ماهانه بر اساس سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی با به‌کارگیری مدل‌های هوشمند و رگرسیون خطی چندگانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سمنان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-214
مجید محمدی؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ علیرضا فرخی

5.

پیش بینی وضعیت منابع آب تحت اثر تغییرات اقلیم به کمک مدل ANFIS و سناریوهای گردش عمومی جوّ (مطالعۀ موردی:حوضۀ زیارت شهر گرگان)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 173-187
سید حامد شکیب؛ سعید فرزین

6.

تأثیر نویززدایی سری زمانی بر تحلیل آن با استفاده از نظریۀ نظم در بی‌نظمی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ زاینده‌رود)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-27
مهسا بوستانی؛ سعید فرزین؛ سید فرهاد موسوی؛ حجت کرمی

7.

عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش ‏بینی و تحلیل فرایندهای هیدرولوژیک (مطالعۀ موردی: کمبود آب حوضۀ آبخیز نازلوچای در استان آذربایجان غربی)

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 631-644
سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهسا دوست محمدی؛ آنسه قنبری؛ الهام ضمیری

8.

کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی عملکرد سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌‏بینی بیشترین دمای هوا (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 763-775
مهران منوچهری‌‌نیا؛ آرمین آزاد؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب