1.

ارائه نظریه زمینه‌ای از رویارویی نخبگان جوان با بوروکراسی بنیاد ملی نخبگان

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 745-772
علی روحانی؛ سعید کشاورزی؛ مسعود انبارلو

2.

برساخت اجتماعی اسطورۀ زن زیبا، کاوشی زمینه‌مند از بدن زیبا تا مخاطرات بدنی در میان زنان طبقۀ متوسط شهر مشهد

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 311-339
سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا

3.

برساخت اجتماعی عواطف منفی از جرائم منتسب به افغانستانی‌های مقیم شهر شیراز، به‌سوی یک نظریة زمینه‌ای

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 617-640
علی روحانی؛ مسعود انبارلو

4.

تسهیل‌کننده‌ها و پیامدهای زندگی شبکه‌ای جوانان: ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1205-1235
فاطمه سلمان روغنی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ علی روحانی؛ شهناز نایب زاده

5.

کاربست تجربی نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده در تبیین رفتار چشم و هم‌چشمانۀ زنان متأهل شهر یزد

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 315-342
سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ عاطفه عبدی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب