1.

ارزیابی دقت خروجی مدل‌های منطقه‌ای آب و هوا در ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 161-176
اصغر کامیار؛ حجت الله یزدان پناه؛ سعید موحدی

2.

ارزیابی کاربرد روش مه‌پاشی و کاربرد توأم آن با بخاری باغی در مبارزه با سرمازدگی بهاره

دوره 42، شماره 73، دی 1389، صفحه 111-119
حجت‌الله یزدان‌پناه؛ دلناز اوحدی

3.

ارزیابی مدل WRF برای پیش‏ بینی دما و رخداد سرمازدگی در حوضۀ آبریز زاینده‏ رود

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 163-182
مهرداد نصراصفهانی؛ حجت‏ الله یزدان پناه؛ محمدعلی نصراصفهانی

4.

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد و مراحل فنولوژیکی کلزا (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 373-389
مهران حیدری بنی؛ حجت‌الله یزدان‌پناه؛ عبدالمحمد محنت‌کش

5.

بررسی رخداد تغییر اقلیم و تأثیر آن بر زمان کاشت و طول دورۀ رشد گندم دوروم (دیم) مطالعۀ موردی: ایستگاه سرارود کرمانشاه

دوره 46، شماره 2، تیر 1393، صفحه 231-246
الهام محمدی؛ حجت اله یزدان پناه؛ فریبا محمدی

6.

پیش‌آگاهی رخداد سرمازدگی باغات بادام در منطقة نجف‌آباد

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 497-512
مهرداد نصراصفهانی؛ حجت‌اله یزدان‌پناه

7.

سهم مدیریت وارونگی اقلیمی در کنترل آستانۀ شاخص کیفیت هوای شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 255-270
محمدرضا محبوب‌فر؛ محمدحسین رامشت؛ حجت‌الله یزدان‌پناه؛ مهری اذانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب