1.

اثر دو گونة کهور ایرانی (Prosopis cineraria) و کهور آمریکایی (P. juliflora) بر کیفیت خاک در ناحیة صحارا- سندی ایران (مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 299-311
محمد بیرانوند؛ محمد متینی زاده؛ سید موسی صادقی؛ طاهره علی زاده؛ الهام نوری؛ هادی درودی

2.

ارزیابی فعالیت اکولوژیکی قارچ‌ها و آنزیم‌ها در ارتباط با کیفیت خاک در شیب ارتفاعی جنگل‌های هیرکانی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز واز- استان مازندران)

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 183-195
محمد بیرانوند؛ مسلم اکبری نیا؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ جواد قره چاهی

3.

تحلیل تغییرپذیری پایداری خاکدانه و اجزای ناپایدار مادۀ آلی خاک در توده‌های خالص جنگلی

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 587-597
یحیی کوچ؛ کتایون حق وردی؛ محمد بیرانوند

4.

تحلیل تغییرپذیری شاخص‌های کیفی لاشبرگ، نیتروژن معدنی، تنفس و زی‌تودة میکروبی خاک در توده‌های جنگلی دست‌کاشت

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 451-460
یحی کوچ؛ محمد بیرانوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب