1.

استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1227-1252
حمید الهوئی نظری؛ صالح امیری؛ زهرا بی نیاز

2.

انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحولات حقوق بین‌الملل بشر؛ در پرتو رأی مشورتی شمارۀ 16 دیوان بین‌آمریکایی حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 533-550
حمید الهوئی نظری؛ مجید کورکی نژاد قرایی؛ آیدا آقاجانی رونقی

3.

تأثیر الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 369-388
حمید الهوئی نظری؛ مریم عبیدی نیا

4.

تجلی اندیشه‌های پست‌مدرن در برخی مواد منشور ملل متحد

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 907-928
حمید الهوئی نظری؛ میثم اصغرزاده کانی

5.

حقوق بین الملل عرفی در رویۀ محاکم انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403
حمید الهوئی نظری؛ سیدمحسن حکمتی مقدم

6.

ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 297-317
حمید الهویی نظری؛ مجید کورکی نژاد

7.

مبانی اقدامات ائتلاف ضدداعش در عراق براساس حقوق مخاصمات مسلحانه

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 113-134
حمید الهویی نظری؛ امیر فامیل زوار جلالی

8.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین‌کنندۀ مالی‌ تروریسم

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 725-746
حمید الهویی نظری؛ امیر فامیل زوار جلالی

9.

نقش دیوان ‏های داوری بین‏ المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط‏ زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403
حمید الهوئی نظری؛ بهمن ساعدی

10.

واکاوی حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403
حمید الهوئی نظری؛ مریم عبیدی نیا

11.

ورود ثالث در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ماده 62 اساسنامه)

دوره 45، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 667-689
حمید الهویی نظریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب