1.

اسلام سیاسی از منظر علی شریعتی با تکیه بر واقعۀ عاشورا

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 789-808
سید مرتضی هزاوئی؛ علی زیرکی حیدری

2.

مفهوم «خویشتن» در سنت فکری ملی گرا (مطالعۀ موردی: کسروی و شادمان)

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 119-137
داود فیرحی؛ علی زیرکی حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب