1.

اعمال حقوق بی‌طرفی در فضای سایبر

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 337-357
فریده شایگان

2.

تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پرتو مفهوم مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 185-206
حامد ملکی پور؛ پوریا عسکری؛ فریده شایگان

3.

عملیات سایبری به‌مثابۀ توسل به زور

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 419-441
فریده شایگان؛ سیدحامد صفوی کوهساره

4.

کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یکجانبة دولت‌ها

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 695-714
فریده شایگان؛ مجتبی عبداللهی

5.

نقش شیوۀ انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین استقلال قضایی آن

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 617-640
فریده شایگان؛ داود ظاهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب