1.

برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از داده‌های نفوذ استوانه‌های دوگانه

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 829-838
پریسا مشایخی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ محمدرضا مصدقی؛ حسین شیرانی؛ مهدی پناهی؛ محمدرضا نوری

2.

برآورد رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم گیاه با استفاده از داده‌های استوانه‌های دوگانه و حل عددی معکوس در بافت‌های مختلف خاک

دوره 52، شماره 7، مهر 1400، صفحه 1753-1763
پریسا مشایخی

3.

بررسی سه روش غیر مستقیم در برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک

دوره 52، شماره 10، دی 1400، صفحه 2529-2538
پریسا مشایخی

4.

تأثیر شیمیایی کودهای آلی کمپوست زباله و لجن فاضلاب بر خاک و گیاه گندم

دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2349-2363
علیرضا مرجوی؛ پریسا مشایخی

5.

تاثیر استفاده چند باره ازکمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت (Zea mays L.) در رودشت اصفهان

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 653-664
علیرضا مرجوی؛ پریسا مشایخی

6.

توزیع مکانی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در برخی از اراضی زراعی استان اصفهان

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 389-405
پریسا مشایخی؛ علیرضا مرجوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب