1.

بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مدیریت ریسک زلزله با تأکید بر تاب‌آوری (مورد مطالعه: منطقۀ 9 شهر تهران)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-24
محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن

2.

بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعة سرمایة اجتماعی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-61
حسین خنیفر؛ سارا الماسی زاده؛ امین فرجی؛ احسان محمدی ترکمانی

3.

تحلیلی بر تدوین الگوی سرمایۀ اجتماعی شهری بر مبنای جریان اربعین

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 475-499
امین فرجی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ رضا باقری کاهکش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب