1.

اثر اعتماد تیمی بر فرهنگ مشارکتی: نقش میانجیگری انتقال دانش

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 27-46
حسین خنیفر؛ علی‌رضا کاملی؛ روح‌الله نیک‌خواه کیارمش

2.

بررسی رابطۀ بین شهرت سازمانی ادراک‌شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با میانجی‌گری رضایت شغلی

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 503-527
مانی آرمان؛ روح الله نیکخواه کیارمش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب