1.

بررسی الزامات برآورد جریان زیست‌محیطی در رودخانه‏ها با روش‏های هیدرواکولوژیکی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ دلیچای واقع در استان تهران)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 289-300
مهدی صدیق کیا؛ سید علی ایوب زاده؛ محبوبه حاجی اسماعیلی

2.

بررسی سیل استان خوزستان طی سال آبی 1397-1398 و ارائۀ راه‌کارهای کنترل و مدیریت آن در آینده

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 1069-1084
یوسف رجبی زاده؛ سید علی ایوب زاده؛ مهدی قمشی

3.

بررسی سیل استان گلستان در سال 1397ـ 1398 و ارائۀ راه‌کارهای کنترل و مدیریت آن در آینده

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 921-942
یوسف رجبی‌زاده؛ سیدعلی ایوب‌زاده؛ عبدالرضا ظهیری

4.

شبیه ‏سازی و ارزیابی مطلوبیت زیستگاهی رودخانه با استفاده از مدل اکوهیدرولیکی SEFA (مطالعۀ موردی: رودخانۀ کردان)

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 437-450
مهتاب قمبری محمدی؛ سید علی ایوب زاده؛ مهدی یاسی

5.

طرح راه ماهی شبه‌طبیعی و ارزیابی کارایی آن با مدل شبیه‌سازی زیستگاه PHABSIM

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-13
سارا سادات بدری؛ سیدعلی ایوب‌زاده؛ مهدی یاسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب