1.

روش های حل تعارض اخبار در تأویل مختلف الحدیث

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-36
فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی

2.

معناشناسی «احباط» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-25
رقیه رضایی؛ فتحیه فتاحی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب