1.

شناسایی ابعاد خودتوسعه‌ای کارکنان دانشگاه‌ها و رابطۀ آن با چابکی یادگیری (مورد: دانشگاه تهران)

دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 83-105
محمد علی گودرزی؛ فرزانه رباطی؛ ابراهیم مزاری

2.

فرایند روانشناختی خودتوسعه ای رهبران دانشگاهی (یک مطالعه فراترکیب)

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 15-34
خدایار ابیلی؛ ابراهیم مزاری

3.

کاربرد علوم شناختی در مدیریت (با بهره گیری از رویکرد فراترکیب)

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 109-132
خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ ابراهیم مزاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب