1.

اثرات کاربرد کودآبیاری مغناطیسی و غلظت محلول‌پاشی نانوکود روی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیسالیس

دوره 50، شماره 5، مهر 1398، صفحه 1073-1083
سیدهادی ابطحی؛ ابوالفضل علیرضالو؛ وحید رضاوردینژاد؛ محمد همتی؛ محمدتقی احمدی

2.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزهای مستغرق بر الگوی جریان در قوس 90 درجه

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 505-516
لیلا مهردار؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی

3.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنای پیچ آبراهه بر بده ورودی به آبگیرهای دو طرف سرریز با تاج افقی و شیب‌دار

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-69
لیلا مهردار؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی

4.

بررسی تأثیر تشک جلبکی بر الگوی رسوب در جریانهای تکسویه و موج دار

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 43-53
محمد همتی؛ حجت احمدی؛ استفان لانزونی؛ وحید رضاوردی نژاد

5.

بررسی عددی تأثیر شکل مقطع کانال اصلی بر دینامیک جریان در تلاقی رودخانه‌ها

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1477-1490
نوید پرچمی؛ محمد همتی؛ نگین میرمرسلی

6.

تأثیر آب مغناطیسی و غلظت محلول غذایی بر خصوصیات فیتوشیمیایی و صفات مورفولوژیکی گیاه فیسالیس

دوره 50، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 741-751
سیدهادی ابطحی؛ وحید رضاوردینژاد؛ محمد همتی؛ ابوالفضل علیرضالو؛ محمدتقی احمدی

7.

تأثیر ارتفاع و شیب تاج ‌سرریز‌های مستغرق بر الگوی فرسایش و رسوب در قوس 90 درجه تند

دوره 52، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 621-633
محسن صالح زاده؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ استفان لانزونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب