1.

امنیت هستی‌شناسانه: ابزاری برای مداخلۀ ژئوپلیتیک غرب در خزر (با تأکید بر مسئلۀ انرژی)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 39-58
علی اکبر جعفری؛ دیان جانباز

2.

پایداری یا ناپایداری گذار روسیه به مردم‌سالاری

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 213-230
علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری

3.

‌‌تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک و موازنۀ قدرت در دریای خزر (روسیه و سیاست بازگشت به گذشته)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-19
علی اکبر جعفری؛ دیان جانباز

4.

عوامل مؤثر بر تصمیم‌سازی روسیه نسبت به اسرائیل

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-51
علی اکبر جعفری؛ جواد شفقت نیا آباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب