1.

ارزیابی عملکرد یک طرح‌واره لایه مرزی سیاره‌ای با استفاده از آزمایش GABLS1 در نسخه تک‌ستونی مدل جهانی توسعه‌یافته برمبنای تاوایی پتانسیلی

دوره 47، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 285-300
میلاد بهروش؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمد میرزائی؛ دانیال یازجی

2.

ارزیابی کاربست پارامترهای استوکس در برآورد ویژگی‌های امواج گرانی–لختی

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 525-533
مژگان امیرامجدی؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه

3.

بررسی دینامیکی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه‌زایی سطوح زبرین و زیرین

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 401-421
منصوره عبداللهی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمد میرزائی

4.

بررسی دینامیکی رابطه توفندهای اقیانوس اطلس در سال‌های 2017 تا 2019 و مسیر توفان اطلس با استفاده از رهیافت انرژی

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 189-211
فرنوش حداد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمد میرزایی

5.

شناسایی مجرای امواج گرانی-لختی بر روی ایران در دورۀ ژانویه تا مارس 2016

دوره 44، شماره 2، تیر 1397، صفحه 321-332
میثم زارع احمدآبادی؛ علیرضا محب ‌الحجه؛ محمد میرزائی

6.

مطالعه تلاطم هوای صاف به کمک نظریه عدم‌توازن خودبه‌خودی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 381-401
سارا محمودوند؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب‌الحجه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب