1.

بیمۀ ریسک‌های موجود در پروژه‌های نفتی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 145-166
احمد مومنی راد؛ مصطفی مداحی نسب

2.

راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز

دوره 8، شماره 1، تیر 1401، صفحه 195-213
مصطفی مداحی نسب؛ احمد مومنی راد؛ رضا طجرلو

3.

نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیة اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 117-138
احمد مومنی راد؛ ناصر خداپرست

4.

نقش منشور بین‌المللی انرژی: هماهنگی میان توسعة کیفی یا رشد فزاینده در اِعمال اقدامات اجرایی؟

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 457-478
احمد مومنی راد؛ سید رضا جلیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب