1.

برنامه‌ریزی تاکتیکی استوار زنجیرۀ تأمین جهانی سه‌سطحی تحت شرایط اختلال تحریم با در نظر گرفتن عمر قفسه‌ای (مطالعۀ موردی: زنجیرۀ تأمین دارو)

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 305-332
مهسا سلسبیل؛ محمدعلی شفیعا؛ میرسامان پیشوایی؛ کامران شهانقی

2.

رویکرد برنامه‌ریزی فازی استوار جدید به‌منظور طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 421-457
سید جلال الدین حسینی دهشیری؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ میرسامان پیشوایی

3.

طراحی شبکه زنجیره ‏تأمین سبز حلقه ‏بسته همراه با تصمیم‌های مالی در شرایط عدم قطعیت

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 61-84
امیرسالار محمدی؛ اکبر عالم تبریز؛ میرسامان پیشوایی

4.

مکان‌یابی پناهگاه‌ها و مراکز امدادی- مخابراتی با درنظرگرفتن عدم قطعیت در زمان بحران (مطالعة موردی: بحران سیل در منطقة 3 تهران)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 125-149
احمد محمدی؛ سعید یعقوبی؛ جمال نهفتی کهنه؛ میر سامان پیشوایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب