1.

آسیب شناسی آموزش کشاورزی در دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 929-941
زهرا حاجی هاشمی؛ رضا موحدی

2.

آسیب‌شناسی بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 679-692
رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی؛ سیما اکبری؛ مینو عزیزی

3.

ارزیابی شاخص‌های حکمرانی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران : کاربرد چارچوب حکمرانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دشت همدان ـ بهار

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 591-615
ترانه صرامی فروشانی؛ حمید بلالی؛ رضا موحدی

4.

بررسی رفتار اقتصادی گندم‌کاران کرمانشاه برای کاهش آثار منفی زیست‌‌محیطی کودهای شیمیایی (کاربرد روش ارزش گذاری مشروط)

دوره 50، شماره 4، دی 1398، صفحه 643-657
حمید بلالی؛ میترا محمدی

5.

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر پذیرش گیاهان دارویی در شهر خرم‌آباد (کاربرد الگوی توبیت و روش دو مرحله‌ای هکمن)

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 543-555
زینب صفاری زاده؛ حمید بلالی؛ رضا موحدی؛ حبیب شهبازی

6.

تاثیر سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 123-136
رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ صحرا محمدی مهر

7.

رابطه بین ابعاد رهبری تحول‌آفرین و سازمان یاد‌گیرنده (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)

دوره 50، شماره 4، دی 1398، صفحه 833-848
زهرا حاجی هاشمی؛ حشمت اله سعدی؛ رضا موحدی

8.

مقایسه عوامل تعیین‌کننده رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای شیمیایی بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و تئوری ارزش- عقیده - هنجار

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 1001-1021
محبوبه عطائی اسد؛ رضا موحدی

9.

نقش رهبری تحول‌آفرین بر گرایش کار-آفرینانه افراد سازمان (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 707-718
زهرا حاجی هاشمی؛ حشمت اله سعدی؛ رضا موحدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب