1.

اثرات سطوح غذایی بر رفتار میزبان‎یابی مگس Pales murina Mes. ، پارازیتویید شب‌پرۀ‌ برگ‎خوار دو نواری Streblote siva (Lefebvre)

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 233-243
ناصر فرار؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر معینی نقده؛ مصطفی حقانی؛ ابراهیم عزیزخانی

2.

جدول زندگی و آماره‏های زیستی زنبور Anastatus acherontiae پارازیتوئید تخم شب‌پره برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 161-172
ناصر فرار؛ مصطفی حقانی؛ عباسعلی زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب