1.

پیدایش جمعیت معترض: از جنبش‌های شهری تا جنبش‌های فراگیر

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 473-499
تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ علی حاجلی

2.

خودمانی‌سازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-56
تقی آزاد ارمکی؛ علیرضا صادقی

3.

کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-28
تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب