1.

پیامدهای تئوریک خوانش بازیگران سیاسی از فضای جغرافیایی در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 887-901
احسان لشگری تفرشی

2.

جستاری در برساخت ملی گرایی در جغرافیای سیاسی ایران مبتنی بر مفهوم حکومت مندی در عصر پهلوی اول

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 151-165
احسان لشگری تفرشی

3.

جستاری در شناخت اثرات محیط طبیعی در تکوین نظام حکمرانی در ایران در قرن بیستم

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 55-72
احسان لشگری تفرشی

4.

کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-14
محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ عزت اله عزتی؛ احسان لشگری تفرشی

5.

واکاوی چارچوب‌ها و ویژگی‌های شناختی رابطۀ سیاست و فضای جغرافیایی در روش‌شناسی پسااثبات‌گرا

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 249-267
احسان لشگری تفرشی

6.

واکاوی چالش‌های جغرافیایی ظهور دموکراسی در خاورمیانه

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 377-388
احسان لشگری تفرشی؛ سید عباس احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب