1.

اثرات آفت شب‌پرة شمشاد (Cydalima perspectalis Walker) بر مشخصه‌های کیفی لاشبرگ و خاک (مطالعة موردی: ذخیره‌گاه شمشاد چشمه‌بلبل بندرگز، استان گلستان)

دوره 76، شماره 3، آذر 1402، صفحه 191-206
یگانه کریمی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ اعظم السادات نورائی

2.

بررسی برخی خصوصیات خاک و مشخصات کمّی کُنار (Ziziphus spina- christi L. Desf) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب‌غربی ایران، مطالعۀ موردی: استان‌های خوزستان و بوشهر

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-75
پدرام غدیری‌پور؛ خسرو ثاقب طالبی؛ محمد حسن صالحه شوشتری؛ امید اسماعیل زاده

3.

بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک دورگ‌‌های صنوبر پده و کبوده در خزانه آزمایشی استان خوزستان

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 73-85
پدرام غدیری‌پور؛ محسن کلاگری؛ محمد حسن صالحه شوشتری؛ امید اسماعیل‌زاده

4.

بهبود نتایج رسته‌بندی گروه گونه‌های اکولوژیک با استفاده از مفهوم گونه‌های معرف

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 495-509
امید اسماعیل زاده؛ سیده سمیرا سلیمانی پور

5.

پیش‌بینی خصوصیات محیطی رویشگاه با استفاده از ترکیب پوشش گیاهی

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 39-50
امید اسماعیل‌زاده؛ میثم صوفی؛ رزگار داروند

6.

تحلیل آشیان اکولوژیک گونه شمشاد هیرکانی (Buxus hyrcana Pojark) نسبت به برخی متغیرهای محیطی در جنگل های شمال ایران

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-31
شادی حبیبی کیلک؛ سیدجلیل علوی؛ امید اسماعیل‌زاده

7.

ترکیب گیاهی بانک بذر دایمی خاک در جنگل حفاظت شده خیبوس

دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 131-145
حامد اسدی؛ سیدمحسن حسینی؛ امید اسماعیل‌زاده

8.

طبقه‏بندی بانک بذر خاک پایدار و موقتی جنگل حفاظت‌شدۀ سفید پلت پارک جنگلی نور

دوره 67، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 215-231
اعظم نورایی؛ امید اسماعیل زاده؛ سید غلامعلی جلالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب