1.

بررسی الگوی مرد محور کار دهیاری در میان دهیاران زن در استان اصفهان

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 457-473
لیلا عرب سرخی؛ حسین ایمانی جاجرمی

2.

بررسی انتقادی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعة شهری در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 79-102
حسین ایمانی جاجرمی

3.

سکونتگاه‌های جدید و بازتولید نابرابری اجتماعی (تجربة زیستة ساکنان مسکن مهر صدرای شیراز)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 199-222
حسین ایمانی جاجرمی؛ مهدی مسعودیان

4.

مطالعۀ سیاست‌های اقتصادی ایران با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعۀ موردی: برنامه‌های چهارم و پنجم توسعۀ کشور)

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 501-527
حسین ایمانی جاجرمی؛ حمیده دباغی

5.

مطالعۀ موانع شناساندن مسائل اجتماعی به جامعه توسط سازمان‌های مردم‌نهاد با روش نظریۀ مبنایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 131-160
بهنام لطفی خاچکی؛ حسین ایمانی جاجرمی

6.

هرمنوتیک حدس و گمانی به‌مثابۀ روش پژوهش در علوم اجتماعی

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 579-598
یونس اکبری؛ مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب