1.

ارزشیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته‌ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 79-91
امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده؛ لیلا بنی عامریان

2.

ارزیابی پایداری کشاورزی گندم‌کاران آبی شهرستان سرپل ذهاب: کاربرد الگوی DSR

دوره 39، شماره 1، بهمن 1387
امیرحسین علی بیگی؛ مریم بابلی

3.

بررسی تأثیر دانش و نگرش بر رفتار صیفی کاران جنوب استان کرمان نسبت به مدیریت کسب وکار زراعی

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 743-760
مرضیه پهلوانی؛ امیرحسین علی بیگی

4.

بررسی صلاحیت‌های عمومی مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران بخش کشاورزی دولتی و مهندسان کشاورزی عضو نظام مهندسی استان کرمانشاه

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 99-111
امیرحسین علی بیگی؛ شهرزاد بارانی

5.

بررسی نقش شایستگی ها و عوامل محیطی بر موفقیت کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 521-532
بهروز راسخی؛ رضوان قمبرعلی؛ امیرحسین علی بیگی

6.

پدیدارشناسی ادراک کشاورزان از خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب)

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 439-456
مصیب غلامی؛ امیرحسین علی بیگی؛ مسلم سواری

7.

تاثیر تعاونی های تولیدی بر میزان سرمایه ی اجتماعی: مطالعه‌ی تعاونی های بخش طیور شهرستان کرمانشاه

دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 461-472
امیرحسین علی بیگی؛ معصومه جعفری نیا

8.

تحلیل ادراک کشاورزان شهرستان کرمانشاه از تعاون

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 565-576
زهرا اطهری؛ امیرحسین علم بیگی

9.

تحلیل راهبردی سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی با تکنیک SWOT

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 163-177
مصیب غلامی؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن

10.

دلایل و راهکارهای کاهش تمایل جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه به مهاجرت

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ محمد دره زرشکی

11.

راهبردهای توسعه کشاورزی چندکارکردی در شهرستان دهلران (استان ایلام)

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 583-602
محبوبه خیراللهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ فرحناز رستمی قبادی

12.

راهکارهای بهبود اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 121-130
لیلا بنی عامریان؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده

13.

شناسایی انگیزه‏ های کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی: کاربرد مقیاس‏ بندی چندبعدی

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 347-362
نعمت اله شیری؛ امیرحسین علی بیگی

14.

شناسایی تعیین کننده‌های مدیریت ریسک کشاورزی: مطالعه کشاورزان شهرستان کرمانشاه

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 255-264
شهپر گراوندی؛ امیرحسین علی بیگی

15.

شناسایی عوامل موثر بر واکنش رفتاری کشاورزان ذرت‌کار شهرستان کرمانشاه در برابر ریسک تولید

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 293-300
شهپر گراوندی؛ امیرحسین علی بیگی

16.

کشاورزی چندکارکردی (MFA) از دیدگاه متخصصان توسعۀ کشاورزی و روستایی ایران

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 501-511
امیرحسین علی بیگی؛ غلامرضا برزو

17.

نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگی

2-40، شماره 4، بهمن 1388
امیرحسین علی بیگی؛ الهه حاج صادقی؛ شهرزاد بارانی

18.

نگرش کشاورزان نسبت به آموزه های نوین کشاورزی: مطالعه شهرستان های مهریز و خاتم

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 567-577
امیرحسین علی بیگی؛ محمد دره زرشکی؛ محمدرضا خاکی

19.

واکاوی ادراک و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال پذیری رشته های کشاورزی در دانشکده های کشاورزی غرب کشور

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 389-401
شهرزاد بارانی؛ امیرحسین علی بیگی

20.

واکاوی توان سازگاری کشاورزان گندم کار در برابر ریزگردها (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 901-912
محبوبه خیراللهی؛ امیر حسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب