1.

اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی گونة جو پیازدار (Hordeum bulbosum L.) در زاگرس مرکزی

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 747-758
صدیقه السادات حسینی؛ علی طویلی؛ علی اصغر نقی پور برج؛ شهرام خلیقی سیگارودی

2.

ارزیابی اروگرافی مؤثر بر بارش در نواحی شمال ایران

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 379-390
مرتضی قیصوری؛ شهرام خلیقی؛ علی سلاجقه؛ بهرام چوبین

3.

ارزیابی تأثیر سناریوهای مختلف مدیریتی بر منابع و مصارف حوضۀ آبریز قره‌چای با استفاده از مدل WEAP

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 537-553
فاطمه فتحی آشتیانی؛ جمال احمدآلی؛ خالد احمدالی؛ شهرام خلیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب