1.

در ماهیت اَلَم و آیا اَلَم، شر بالذّات است یا شر بالعرض؟

دوره 9، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 23-38
علی افضلی

2.

غده صنوبری دکارت: مقری برای روح

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 19-38
علی افضلی؛ زهره عبد خدائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب