1.

ارزیابی تابع کووریانس بهبودیافته در مدل‌سازی ژئوئید محلی به‌روش کالوکیشن کمترین مربعات- منطقه مطالعاتی: استان تهران

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 517-535
صباح راموز؛ عبدالرضا صفری

2.

بررسی اثر اصلاح چگالی و کوواریانس بهبودیافته در مدل‌سازی محلی میدان گرانی به‌روش کالوکیشن کمترین‌مربعات در ایران

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 371-388
مهکامه قاسمی؛ صباح راموز؛ عبدالرضا صفری

3.

بهبود مدل‌سازی محلی میدان گرانی به‌روش تبدیل همجایی از راه چگالی پوسته، مدل‌های ژئوپتانسیل جهانی و تلفیق مشاهدات ژئودتیک منطقه تحقیقاتی: پارس ساحلی

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 83-98
عبدالرضا صفری؛ صباح راموز؛ عباسعلی جمعه‌گی

4.

مدل‌سازی محلی میدان گرانی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و روش کالوکیشن کمترین‌مربعات با رویکرد کووریانس بهبودیافته و ناحیه‌بندی در دریای عمان

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 579-591
زهره هاشمی؛ صباح راموز؛ عبدالرضا صفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب